การจดทะเบียนเว็บไซต์ – การจดโดเมนเนม – วิธีการสร้างเว็บไซต์

การจดทะเบียนเว็บไซต์ – การจดโดเมนเนม

 

     หากท่านมีข้อมูล ข่าวสาร ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ หรือต้องการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ต่างๆ ที่คิดว่า มีประโยชน์ ต่อสาธารณชน โดยต้องการใช้ อินเตอร์เน็ต เป็นสื่อในการ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร นั้นๆ  ท่านต้องมีเว็บไซต์  และต้องมี การจดทะเบียนเว็บไซต์ หรือ การจดทะเบียน โดเมนเนม (Domain Name)

     ก่อนที่จะทำ การจดทะเบียนเว็บไซต์ หรือ จดโดเมนเนม นั้น เรามาทำความเข้าใจ กันก่อนว่า ที่เขาเรียกกันว่า ดอทคอม (.com) ดอทเน็ท (.net) ดอทโออาร์จี (.org) ดอทซีโอดอททีเอช (.co.th) ดอทดับเบิลยูเอส (.ws) มีความหมายอย่าไรบ้าง ยกตัวอย่าง ดังต่อไปนี้

 • .com  มีความหมายถึง กลุ่มขององค์กร และบริษัทของเอกชนต่างๆ
 • .net มีความหมายถึง กลุ่มขององค์กร ที่มีการให้บริการอยู่ บนเครือข่ายของอินเตอร์เน็ต
 • .edu มีความหมายถึง กลุ่มของสถาบันทางการศึกษา
 • .org มีความหมายถึง กลุ่มขององค์กร รวมถึงสมาคม ต่างๆ
 • .biz มีความหมายถึง กลุ่มของธุรกิจทั่วๆ ไป
 • .gov มีความหมายถึง กลุ่มองค์กรของภาครัฐบาล
 • .info มีความหมายถึง เป็นเว็บไซต์ ที่มีการเปิดให้บริการ ข้อมูลทั่วไป
 • .th มีความหมายถึง เว็บไซต์ต่างๆ ที่มีการใช้ชื่อย่อของประเทศไทย
 • .uk มีความหมายถึง เว็บไซต์ต่างๆ ที่มีการใช้ชื่อย่อของประเทศอังกฤษ
 • .jp มีความหมายถึง เว็บไซต์ต่างๆ ที่มีการใช้ชื่อย่อของประเทศญี่ปุ่น

 

     จากที่กล่าวมาข้างต้น พอจะเข้าใจได้ถึง ความหมาย ของเว็บไซต์ต่างๆ ก่อนที่จะทำ การจดทะเบียนเว็บไซต์ ได้ในระดับหนึ่ง

     ขั้นตอนการ การจดทะเบียนเว็บไซต์ (Domain Name Registration) โดยทั่วไป มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • หาชื่อที่ต้อง การจดทะเบียนเว็บไซต์ ให้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเว็บไซต์ เช่น ต้องการ สร้างเว็บไซต์ เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ในประเทศไทย อาจจะใช้ชื่อว่า Buddyinthailand.com
 • ตรวจสอบดูว่าชื่อ เว็บไซต์ที่เราต้อง การจดทะเบียนเว็บไซต์ นั้นยังว่างอยู่หรือป่าว ถ้ายังว่างอยู่ก็สามารถใช้ได้ หรือถ้ามี ชื่ออยู่แล้วก็ให้หาชื่อ โดเมนเนม ใหม่
 • กรอกเอกสารต่างๆ ในการ การจดทะเบียนเว็บไซต์
 • ชำระค่าบริการ อาจจะด้วยวิธีหักในบัตรเครดิต หรือการโอนเงิน ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ แต่โดยทั่วไปนิยมใช้ เว็บที่เป็นเสมือน ธนาคารออนไลน์ อย่างเช่น paypal.com
การจดทะเบียนเว็บไซต์ – การจดโดเมนเนม – วิธีการสร้างเว็บไซต์

องค์ประกอบเว็บไซต์

องค์ประกอบพื้นฐาน ของการออกแบบเว็บไซต์ นับได้ว่าเป็นขั้นตอน ที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง เพราะเมื่อ เราได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ ในการที่จะจัดทำเว็บไซต์ ว่าจะเน้นไปในเรื่องใดแล้ว ต่อไปก็เป็นขั้นตอนของ การออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์

อ่านต่อ...