หลักการเว้นวรรคของโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8

หลักการเว้นวรรคของโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8

 

     การสร้างเว็บเพจ ด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 หากศึกษาจนเข้าใจแล้ว จะเห็นได้ว่า หลักการทำงานของ โปรแกรมนั้นมีลักษณะ การทำงาน ที่คล้ายกับโปรแกรม World Processor หรือ Microsoft Office

     โปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 หลักการใช้งาน ถ้ามองแบบง่ายๆ จะเหมือนกับโปรแกรม ที่เรารู้จักกันดี นั่นก็คือ โปรแกรม Microsoft Office เพราะความสามารถ ของโปรแกรมนั้น สามารถพิมพ์ข้อความ แทรกรูปภาพ หรือใส่ตาราง ปรับรูปแบบของตัวอักษร ฯลฯ แต่ในความเป็นจริงแล้ว รูปแบบของ การทำงาน จะมีข้อแตกต่างเล็กน้อย เช่น การเว้นวรรคของข้อความ ถ้าเป็นโปรแกรม Microsoft Office เวลาจะเว้นวรรคข้อความ ทำได้ง่ายๆ เพียงแค่ กด Spacebar ที่แป้นคีย์บอร์ดได้เลย ก็จะสามารถเว้นวรรคได้ กี่ตัวอักษรก็ได้ตามใจชอบ แต่สำหรับ การสร้างเว็บเพจ โดยใช้โปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8  ในการเว้นวรรคของเอกสาร จะเว้นวรรคได้เพียง 1 ช่องไฟหรือเพียง 1 ตัวอักษรเท่านั้น เพราะเป็นข้อจำกัดของภาษา HTML นั่นเอง

 

     การสร้างเว็บเพจ ด้วย โปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8  ถ้าต้องการเว้นวรรค ของตัวอักษร มากกว่า 1 ตัวอักษร ก็สามารถทำได้เหมือนกัน ซึ่งมีวิธีดังต่อไปนี้

 • ใช้วิธีลัดโดยการกดคีย์บอร์ด แป้น Ctrl + Shift + Spacebar พร้อมกัน 3 ปุ่ม วิธีนี้จะสะดวกและรวดเร็ว
 • ตั้งค่าโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8  ให้สามารถ กดคีย์ Spacebar เหมือนกับโปรแกรม Microsoft Office โดยมีวิธีการดังนี้
  • เปิดโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8   ขึ้นมาจากนั้นเปิดเอกสารขึ้นมาใหม่
  • เลือกที่ Edit – Preferences
  • ไปที่ Genneral เลือกแถบ Category
  • ที่หัวข้อ Editing Options ให้ติ๊กเลือกในช่อง Allow Multiple Consecutive Spaces
  • จากนั้นคลิก OK เป็นอันเสร็จสมบูรณ์แล้วครับ
หลักการเว้นวรรคของโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8

การจดโดเมนเนม

หากท่านมีข้อมูล ข่าวสาร ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ หรือต้องการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ต่างๆ ที่คิดว่า มีประโยชน์ ต่อสาธารณชน โดยต้องการใช้ อินเตอร์เน็ต เป็นสื่อในการ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร นั้นๆ  ท่านต้องมีเว็บไซต์  และต้องมี การจดทะเบียนเว็บไซต์ หรือ การจดทะเบียน โดเมนเนม (Domain Name)

อ่านต่อ...


Copyright © 2010  Template-stores.com, All Rights Reserved.
( หลักการเว้นวรรคของโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 )