การสร้างเว็บเพจภาษาไทย - โปรแกรมเขียนเว็บ Macromedia Dreamweaver 8

การสร้างเว็บเพจภาษาไทย ด้วย โปรแกรมเขียนเว็บ Macromedia Dreamweaver 8

 

     การสร้างเว็บเพจ ทำเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 นับได้ว่ามีความ สะดวกสบาย เป็นอย่างมาก เนื่องจากโปรแกรม จะทำหน้าที่แปลง คำสั่งต่างๆ ที่เราได้ทำกับเอกสาร ไม่ว่าจะเป็น การแทรกตาราง การแทรกรูปภาพ การพิมพ์ตัวหนังสือ ในหน้าที่เหมือนกับ โปรแกรม Microsoft Office ซึ่งเราใช้บ่อยๆ และมีความถนัดดีอยู่แล้ว ให้เป็นภาษา HTML โดยอัตโนมัติ

     เพื่อความหลากหลาย และเพื่อให้เหมาะสม กับนักออกแบบ เทมเพลท ที่มีอยู่มากมาย หลายประเทศ โปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 จึงได้ถูกออกแบบให้ สามารถรองรับได้กับ เว็บเพจทุกภาษา อีกทั้งเว็บดีไซน์ ยังสามารถกำหนดฟอนต์ ได้ตามความต้องการอีกด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องมีการตั้งค่า การเข้ารหัสของภาษาให้ถูกต้องด้วย โปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 จะมีวิธีการตั้งค่า การเข้ารหัสไว้ เป็นมาตรฐานเท่านั้น คือ (Unicode) ซึ่งจะทำให้ง่ายและไม่ต้องหา โปรแกรมเสริมมาติดตั้ง แต่ก่อนที่จะเริ่มการทำเว็บเพจ เว็บดีไซน์ ต้องมีการกำหนดรหัส (Encoding) ให้ตรงกับภาษาที่จะใช้ ให้กับโปรแกรมก่อน เพื่อจะได้ไม่มีปัญหา

     ในการสร้างเว็บเพจ ภาษาไทย ทำเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 มีวิธีการกำหนดรหัส (Encoding) เพื่อให้โปรแกรม สามารถอ่านภาษาไทย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถกำหนดได้ดังต่อไปนี้

  • เปิดโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8  จากนั้นเปิดเอกสารใหม่ขึ้นมา
  • ที่เมนูบาเลือกคำสั่ง Modify แล้วเลือกที่ Page Properties
  • ที่หัวข้อ Category ให้เลือกที่ Title/Encoding
  • ในช่อง Encoding ให้เลือกเป็น Thai (Windows)
  • คลิกที่ OK เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ

 

หรือจะใช้วิธี Copy ตามด้านล่างนี้ไปไว้ระหว่าง <head>…..</head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="th">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

การสร้างเว็บเพจภาษาไทย - โปรแกรมเขียนเว็บ Macromedia Dreamweaver 8

การเชื่อมโยงเว็บเพจ

ในการสร้างเว็บไซต์ การเชื่อมโยงเว็บเพจ (Hyperlink) นับได้ว่าเป็นสิ่ง ที่มีความสำคัญ อย่างยิ่ง ที่จะทำให้ผู้ที่ ผ่านเข้ามาเยี่ยมชม เว็บไซต์ ได้เข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ด้วยการ ให้ผู้เข้าเยี่ยมชมคลิก ที่จุดเชื่อมโยง ซึ่งอาจจะเป็นข้อความ หรือ ลิ้งค์รูปภาพ แล้วสามารถ เชื่อมโยง ไปยังข้อมูลที่ต้องการได้

อ่านต่อ...