การสร้างเว็บไซต์ - เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต - ส่วนประกอบของเว็บไซต์

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต - ส่วนประกอบของเว็บไซต์

 

     ก่อนที่จะเรียนรู้ การสร้างเว็บไซต์  เรามารู้จักกับอินเตอร์เน็ต กันก่อน คำว่า “อินเตอร์เน็ต” หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะใหญ่มากๆ อินเตอร์เน็ต เป็นการเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์ นับล้านๆๆๆ เครื่องเข้าด้วยกัน

     จุดประสงค์ การเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์ นับล้านๆๆๆ เครื่องเข้าด้วยกัน ก็เพื่อเป็นการส่งผ่าน และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งกันและกัน อันมีมาตรฐาน การส่งผ่านข้อมูลเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้คน ที่ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วโลก ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใด ก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการส่งอีเมล์ การคุยกัน และการนำเสนอข่าวสาร ที่มีทั้งภาพ ข้อความ เสียงประกอบเข้าด้วยกัน ที่เราเรียกกันว่า “World Wide Web”

 

ส่วนประกอบของเว็บไซต์ มีดังต่อไปนี้

  • เว็บเพจ (Web Page) เป็นเอกสาร ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยภาษา ที่นักเขียนโปรแกรม เรียกกันว่า HTML (Hypertext Markup Language) ซึ่งเป็นเอกสารที่มีความสามารถ แสดงข้อมูลข่าวสารได้ ทั้งรูปภาพ ข้อความ และเสียง
  • เว็บไซต์ (Web Site) เป็นการจัดรวม ข้อมูลของเว็บเพจ หลายๆ หน้า ที่อยู่บนเครือข่ายหลัก (Server) เข้าด้วยกันโดยมีการลิ้งข้อมูล ถึงกันภายในเว็บไซต์ได้ หรือจะใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูล ไปยังอีกเว็บไซต์หนึ่งก็ สามารถทำได้
  • โฮมเพจ (Home Page) หมายถึง เว็บเพจหน้าแรกของเว็บใดๆ ที่ปรากฏขึ้นมา เมื่อระบุชื่อของเว็บไซต์นั้นๆ เช่น Template-stores.com เป็นต้น
  • เว็บบราวเซอร์ (Web Browser) ซึ่งก็คือ โปรแกรมที่ใช้แสดงผลเว็บเพจนั่นเอง ซึ่งความสามารถ ของโปรแกรมนี้จะมีศักยภาพ ในการแสดงผลของเอกสารที่ เขียนขึ้นด้วยภาษา HTML ได้เป็นอย่างดี ซึ่งส่วนใหญ่ที่เรารู้จักกันได้แก่ Internet Explorer ,  Mozilla Firefox , Google Chrome เป็นต้น

 

     การสร้างเว็บเพจ ทำเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 นับได้ว่ามีความ สะดวกสบาย เป็นอย่างมาก เนื่องจากโปรแกรม จะทำหน้าที่แปลง คำสั่งต่างๆ ที่เราได้ทำกับเอกสาร ไม่ว่าจะเป็น การแทรกตาราง การแทรกรูปภาพ การพิมพ์ตัวหนังสือ ในหน้าที่เหมือนกับ โปรแกรม Microsoft Office ซึ่งเราใช้บ่อยๆ และมีความถนัดดีอยู่แล้ว ให้เป็นภาษา HTML โดยอัตโนมัติ

อ่านต่อ..

การสร้างเว็บไซต์ - เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต - ส่วนประกอบของเว็บไซต์

เว็บโฮสติ้ง คืออะไร

ในการสร้างเว็บไซต์ ขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นเว็บอะไร นอกจาก การจดทะเบียนเว็บไซต์ หรือ การจดทะเบียนโดเมนเนม แล้ว สิ่งที่ต้องทำ ลำดับต่อไป คือต้องหา เซิร์ฟเวอร์ ในการเก็บไฟล์เว็บไซต์ ของเรา ซึ่งมีทั้ง เว็บโฮสติ้งฟรี และเว็บโฮสติ้ง ที่ต้องมีการชำระ ค่าเช่าเซิร์ฟเวอร์ เป็นรายเดือน หรือรายปี แล้วแต่ ผู้ให้บริการ จดทะเบียนโฮสติ้ง แต่ละราย

อ่านต่อ...